Professionell och pålitlig fastighetsservice

Vi erbjuder en bred uppsättning tjänster inom fastighetsservice och underhåll av fastigheter för BRF:er (bostadsrättsföreningar), företag och andra fastighetsägare. Vårt mål är att säkerställa att varje fastighet vi hanterar inte bara uppfyller, utan överträffar de högsta standarderna för underhåll och skötsel.

Vi alltid strävar alltid efter att minska driftkostnader samtidigt som vi förbättrar fastighetens långsiktiga värde.

Fastighet bild i block
Fastighet yttre skötsel bild i block

Administration

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar att ta hand om felanmälan, kundtjänst – via telefonväxel och mejl samt nyckelhantering.

Professionell och pålitlig fastighetsservice i Stockholm

Vi erbjuder:
– Regelbunden rondering av fastigheten och den yttre miljön,
– Att tillse och hålla reda på att förebyggande åtgärder och underhåll utförs och påbörjas i tid,
– Mindre reparation och underhåll som byte av lampor, namnskyltar, dörrar som kärvar m.m.,
– Vidta åtgärder vid akuta fel som problem med avlopp eller vattenledningar,

Yttre skötsel och underhåll av fastigheter

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm med de vanligaste formerna av yttre skötsel och underhåll av fastigheter för att skapa en trevlig omgivning inom bostadsområdet såsom:
– Skötsel runt entréer och lekplatser,
– Gräsklippning,
– Sopning av sand och grus,
– Underhåll av planteringar med mera

Städservice

Vi erbjuder löpande trapphusstädning samt städning av andra allmänna utrymmen som tvättstugor, cykelförråd m.m. Vi utför även lägenhetsstädning och dödsbostädning.

Röjning och bortforsling​

Har du behov av att röja och tömma vinds- eller källarförråd, uthyrningslokaler eller allmänna utrymmen? Vi tar hand om detta och deponerar det som ska kastas och återvinner det som går.

Maskinskurning / djupstädning av driftutrymmen

Servicegångar och driftsutrymmen trafikeras oftast med en högre belastning vilket sliter och smutsar ned. Vi tar bort fläckar från väggar, dörrar och golv, även djupt ingrodd och hårt sittande försmutsning och maskinskurar golven. Hygieniskt och trivselhöjande!

Fastighet städning bild i block
Fastighet ventilation bild i block

OVK

Vi har OVK-besiktningsmän med högsta behörighet (K-behörighet) som ombesörjer att OVK-besiktning blir utförd enligt det intervall som gäller för ventilationssystemet i er fastighet.

Ventilationsservice och felsökning

Vi schemalägger och utför filterbyten. Vi felsöker ventilationssystem som inte fungerar som de ska och lämnar åtgärdsförslag. Vi rengör ventilationskanaler och fläktar löpande där behov av återkommande rengöring finns, exempelvis storkök eller tvättstugor.

Rengöring av värmeväxlare

Vi rengör värmeväxlare i ventilationssystem med höga tryckfall.

Termografi

Vi utför termografering av byggnader och processer för att hitta oönskade läckage.

Luktspridning mellan lägenheter

Luktspridning mellan lägenheter är ett vanligen förekommande problem. Vi använder oss av en finupplöst partikelmätare som enkelt detekterar felkällor och läckage av matos, cigarettrök etc.

Sotning och brandsskydd i Stockholm

Vi är upphandlade av Storstockholms brandförsvar att utföra sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor i Stockholm: Söderort, Västerort, Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna.

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi hjälper er bostadsrättsförening med att systematisera ert brandskyddsarbete så att ni uppfyller kraven enligt lagen om skydd mot olyckor.

Fastighet sotning bild i block

Underhåll av fastigheter

Bostadsrättsförening

Att underhålla en fastighet är avgörande för dess långsiktiga värde och funktionalitet. Vår fastighetsservice i Stockholm möter behoven hos både BRF:er (bostadsrättsföreningar) och företag som söker professionellt underhåll av sina fastigheter. Att sköta en fastighet är komplext och därför erbjuder vi en omfattande lösning som inkluderar allt från mindre reparationer till större renoveringsprojekt.

Företag eller fastighetsförvaltare

För företag som äger eller förvaltar fastigheter är det lika viktigt att hålla fastigheten i toppskick. Vår fastighetsservice erbjuder ett brett utbud av tjänster som hjälper ert företag att upprätthålla och förbättra era fastigheters skick. Från löpande underhåll och akuta reparationer till långsiktiga förbättringsprojekt, vårt team har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera alla aspekter av fastighetsskötsel.

Kontakta oss

Om oss

FTC – Fluetec Company Group är en grupp av företag som tillhandahåller fastighetstekniska tjänster. Vår styrka är att våra kompetenser överlappar och kompletterar varandra samtidigt som vi kombinerar småföretagets lokala närhet och snabbhet med det medelstora företagets resurser och långsiktighet.

Vi är primärt verksamma inom Stockholms stad och närliggande kranskommuner. Vårt huvudkontor ligger i Bromma och vi har även lokalkontor i Hägersten och Täby.

Varför

Kontakta oss